PinMatTroi.com là trang web được thành lập từ năm 2009, nhằm mục đích phổ biến việc khai thác và sử dụng Năng Lượng Mặt Trời ở Việt Nam thông qua các ứng dụng sử dụng Pin Mặt Trời làm nguồn điện.

Đến với PinMatTroi.com, bạn có thể:

  • Tìm thấy các thông tin tổng quan – kiến thức kỹ thuật liên quan đến Pin Mặt Trời và việc ứng dụng Pin Mặt Trời.
  • Tìm thấy các sản phẩm ứng dụng Pin mặt trời cho cuộc sống của bạn và dễ dàng đặt mua thông qua trang web PinMatTroi.com.

Bạn có thể đăng nhận thông tin và các sản phẩm/ứng dụng mới về Pin mặt trời thông qua email bằng cách sử dụng tính năng “Đăng Ký Nhận Bản Tin” từ PinMatTroi.com.

Cảm ơn và kính chúc quý bạn đọc mọi điều tốt lành!

BQT PinMatTroi.com