Bộ Sạc Điện Mặt Trời In
Thứ sáu, 06 Tháng 7 2012 11:53

Solar Charge Controller

Model Number

Max. Charging

System Voltage

Min Volt operating

Max Volt operating

Max. Solar Array Voc

R/C Port

PM-SCC-30AP

30A

12V, 24V

9V

68V

140V

Y

PM-SCC-45AP

45A

or 48Vdc

9V

68V

140V

Y

PM-SCC-60AP

60A

selectable

9V

68V

140V

Y

{adsense,pub-6522332961820161,9073834644,336,280,20}

 
------------------------------ Các Bài Viết Khác-------------------------------