Skip to content

Pin Mặt Trời | Điện Mặt Trời | Pin Năng Lượng Mặt Trời

Trang Chủ Giới Thiệu Sản Phẩm Liên Hệ

Giới Thiệu

Pinmattroi.com là trang web được tạo ra để phổ biến việc khai thác Năng Lượng Mặt Trời ở Việt Nam bằng các ứng dụng dùng Pin Mặt Trời

... Xem Thêm

You are here: Home Sản Phẩm - Thiết Bị Pin Mặt Trời Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời
Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 7 2012 11:54

Grid Tie Solar Inverter

Model Number

Max. DC Input Voltage

Max Input Short Circuit Current

Max. AC Output Power

Max. AC Output Power

PM-2000GT

14.6A

21.9A

2000W

9.90A

PM-3000GT

22.0A

33.0A

3000W

14.85A

PM-4000GT

14.0A * 2

21.0A * 2

4000W

19.80A

PM-5000GT

17.65A * 2

26.5A * 2

5000W

24.75A

DC Input Voltage (Nominal): 360Vdc

DC Voltage range: 150-450Vdc, DC Maximum Voltage: 500Vdc

{adsense,pub-6522332961820161,9073834644,336,280,20}

 
------------------------------ Các Bài Viết Khác-------------------------------
[+]
narrow screen wide screen Increase font size Decrease font size Default font size