Bộ Hòa Lưới Điện Mặt Trời In
Thứ sáu, 06 Tháng 7 2012 11:54

Grid Tie Solar Inverter

Model Number

Max. DC Input Voltage

Max Input Short Circuit Current

Max. AC Output Power

Max. AC Output Power

PM-2000GT

14.6A

21.9A

2000W

9.90A

PM-3000GT

22.0A

33.0A

3000W

14.85A

PM-4000GT

14.0A * 2

21.0A * 2

4000W

19.80A

PM-5000GT

17.65A * 2

26.5A * 2

5000W

24.75A

DC Input Voltage (Nominal): 360Vdc

DC Voltage range: 150-450Vdc, DC Maximum Voltage: 500Vdc

{adsense,pub-6522332961820161,9073834644,336,280,20}

 
------------------------------ Các Bài Viết Khác-------------------------------